Működést szabályozó jogszabályok
Alapvető, működést szabályozó jogszabályok
 • 2013. évi V. törvény: a Polgári Törvénykönyvről
 • 2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2012. évi C. törvény: A Büntető Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvről
 • 2007. évi CXXIX. törvény: a termőföld védelméről
 • 1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény: a természet védelméről
 • 2009.évi XXXVII. törvény: az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról
 • 1993. évi XCIII. törvény: a munkavédelemről
 • 1995. évi CXXV. törvény: A nemzetbiztonsági szolgálatokról
 • 2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 • 1996. évi LVII. törvény:  a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 • 1996. évi LXXXI. törvény: a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 2009. évi CLV. törvény: a minősített adat védelméről
 • 2015. évi CXLIII. törvény: a közbeszerzésekről
 • 2000. évi C. törvény: a számvitelről
 • 2003 évi XCII. törvény: az adózás rendjéről
 • 2007. évi CXXVII. törvény: az általános forgalmi adóról
 • 1995. évi CXVII. törvény: személyi jövedelemadóról
 • 1997. évi LXXX. törvény: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 2008. évi XLVIII. törvény : A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2007. évi törvény az állami vagyonról
 • 2011. évi CXCVI. törvény: Nemzeti vagyonról szóló törvény
 • 2008. évi XL. törvény:  A földgázellátásról
 • 2011. évi CXXVIII. törvény: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény: a villamos energiáról
 • 1988. évi I. törvény: a közúti közlekedésről
 • 2013. évi CXL. törvény: a fémkereskedelemről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény: az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1996. évi CXVI törvény : az atomenergiáról